1-interioren-dizain-proekt-hanna-header-esteta-design

Бюджетирането за дизайн, планиране и реализация на интериорен проект е деликатна тема, която започва с много неизвестни. Работата на добрият интериорен дизайнер е да извлече максимално количество информация за заданието, преди да се захване за работа. Това разбира се включва и ценовите диапазони, в които трябва да се впише.

Често клиентите не споделят бюджета, над който не биха искали да се вдигат разходите, защото се опасяват, че дизайнерите ще се изкушат да изхарчат всичко. Стандартен договор за интериорен дизайн би включвал заложените в проекта услуги, примерна ценова рамка на евентуални екстри и фиксирани разходи по изготвянето му, но няма как да се впише общата крайна цена за целия проект. Опитът ни показва, че откритото обсъждане и поставянето на прозрачни финансови рамки на интериорния проект, довеждат до най-добрите резултати. Освен дизайн и планиране на проекта, работата на дизайнера включва и залагането на ефективни и постижими ремонтни дейности на обекта. Именно с цел избягване изненадите по време на работата по интериорния проект, изготвихме списък с 5 причини да споделите вашите виждания за рамка и разпределение на бюджета.

Интериорните дизайнери знаят от какво не трябва да се спестява

Работата на интериорния дизайнер е да разбира и познава в детайли процеса на изпълнение на проекта, както и представянето на заложените в него артикули. Малка корекция в материалите може да доведе до осезаема разлика в цената, без сериозни визуални компромиси в интериора. За всеки материал, мебел или дори електроуред има ценови праг, под който не е препоръчително да се слиза и той става напълно ясен, при сравнение на качествата и представянето на алтернативите на пазара. Подборът на решения, изискващи по-малко ръчна изработка или фини довършителни работи, също би довел до значително по-ниска цена за изпълнение на интериора. Спестяването от цената на някои аспекти от интериора освобождава бюджет за инвестиране в други, по-важни за вас детайли или генерални промени.

По-малко корекции и преправяния на интериорния проект

Комуникацията за всеки интериорен проект започва с референции и примери, били те от интернет, социалните мрежи или списания. Това е чудесно, защото дава ясна идея какъв ефект се търси, но почти никога няма информация колко е струвало да се постигне показаният дизайн. Ако сте предоставили снимки с нещо екстравагантно, но не сте уточнили бюджет, дизайнерите могат да започнат работа по интериор, чието изпълнение би било значително по-скъпо от това, което очаквате. Важно е значително по-скъпите елементи от референциите да бъдат обсъдени още при конкретизиране на заданието, за да се намали броят на генералните корекции по проекта напред. Разбира се нанасянето на корекции е стандартна част от работата, но всяка по-голяма промяна ще отнеме допълнително време, избутвайки крайния срок за завършване за интериорния проект напред във времето.

Интериорните дизайнери познават пазара

Един от плюсовете на работата с дизайнери е техният опит, не само в проектиране и дизайн, а и на пазара като цяло. Интериорно студио Esteta Design има установени отношения с множество производители и изпълнители, с чиито услуги си борави за изпълнение на проектите, съобразено с тяхната сложност и обем. Ако планирате цялостен ремонт с подмяна на мебели, дизайнерите могат да подберат предложения от по-малък и подбран набор от доставчици. С консолидиране на поръчките биха се получили по-добри ценови условия, което да доведе до осезаеми разлики в крайната стойност за изпълнение на интериорния проект. Друга, на пръв поглед незначителна промяна, като работа с контрагент, поддържащ складови наличности в България, би спестила значителна сума от транспортни разходи.

Можете да планирате за надхвърляне на бюджета

В процеса на изпълнение на интериорния проект е възможно да изскочат непредвидени проблеми, било то по сградата или от външни фактори. Почти всички ремонтни дейности се натъкват на малки или големи спънки, изискващи допълнителни средства за преодоляването им. Дори да работите с ясно установен бюджет с вашите дизайнери, изпълнителите на обекта винаги могат ви изненадат с нещо, най-често свързано с електро или ВиК системата. За това препоръчваме или да понижите бюджета си с около 10% или да разполагате с допълнителни 10%, като буфер за непредвидени разходи. Ако всичко се движи по план, винаги можете да добавите интериорно предложение, което е отпаднало на по-ранен етап, но решението за това ще бъде изцяло ваше.

Прозрачните отношения изграждат доверие между вас и дизайнера

Щом се доверявате на дизайнерите за интериора на вашия дом, би следвало да можете да им се доверите и с бюджета за неговата реализация. Мисията на дизайнера винаги е да балансира между сбъдване на вашата визия и ефективното ѝ изпълнение, съобразено с бюджета. Ако някое предложение би изисквало по-голяма инвестиция, то дизайнерите ви ще наваксат сумата, оптимизирайки разходите от нещо друго. Добрите интериорни дизайнери творят и взимат решения от ваше име, за това бъдете откровени с тях. Подайте им ясен бюджет, който сте решени да инвестирате, и който ще бъде достатъчен за изпълнение на проекта.
Надяваме се да сме били достатъчно изчерпателни в обясненията си. Изграждането на интериор е отговорна работа, резултатът от която остава изцяло при клиента. Колкото по-регламентирани са поставените цел и ценови рамки, толкова по-добре и лесно ще бъдат постигнати те. Процесът на работа по интериорния проект ще мине по-гладко, а разходите ще бъдат оптимизирани.