kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt-header
Екипът на интериорно студио Esteta Design разглежда всеки проект самостоятелно и подхожда строго индивидуално към неговите изготвяне и реализация. Условно, работата по един проект може да се раздели на 5 обособени стъпки, започващи от опознавателна среща и изготвяне на интериорен дизайн до калкулация на материали и изпълнение. Работата по интериорните проекти всеки път протича по различен начин и може както да не включва всички описани етапи, така и да изисква добавянето на нови стъпки, необходими само за конкретния проект.

Фаза I: Предпроектно проучване

kak-proticha-rabotata-po-interioren-dizain
Първата фаза от работата по всеки интериорен проект е точното формулиране на заданието, преди да се пристъпи към планиране и изготвяне на 3D визуализации. Поставянето на ясни рамки за времеви срокове, бюджет, стил и цялостно излъчване са от първостепенна важност, за да се стартира работата по интериорния дизайн.
kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
1. Опознавателна среща

Първоначална среща, на която се уточняват основните аспекти на проекта, като настоящо състояние, времева рамка, обща площ с прилежащи стени, включени помещения и други детайли. Съществуват и случаи, в които елементи, като подови настилки или фризове, трябва да бъдат включени в крайния дизайн на интериорния проект.

kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
2. Изготвяне на задание
Описание на параметрите на проекта, включени услуги и разработки, както и детайлно рамкиране на заданието. Заложената крайна дата за реализация на интериорния проект се формира на база времето за изготвяне на предложения, тяхното одобрение в рамките на един ден, последвано от предвидения период за реализация.
kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
3. Проучване на параметри
Предварително проучване на подадените от клиента референции и архитектурни чертежи, подбор на сходни стилове и решения, както и задаване на бюджет за цялостна реализация на интериорния проект. Задаването на ясни финансови рамки е от първостепенна важност, при разпределяне на средствата по направления, още преди стартиране на проекта.
kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
4. Архитектурно заснемане
Екипът ни заснема настоящото състояние на обекта и снема размери, на база на които се изготвят планове и чертежи за работа. Допълнително може да се заснеме и 3D разходка на обекта с 360 камера. Ако няма възможност за заснемане или ако клиентът гарантира за точността на предоставените от него размери, идейната фаза на интериорния проект се извършва според тях.
kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
5. Разработка на разпределения
Ако заданието го изисква, функционалното разпределение на обекта може изцяло да бъде преработено, с нанасяне необходимите корекции по архитектурния план. Това може да включва преграждане или обединяване на помещения, преместване на стени или изграждане на функционални, преградни мебели, за по-добро зониране.
kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
6. Одобрение на разпределение и визия
Представяне на първоначалните предложения за ново разпределение, стилово оформление и възможностите за развитие на площите, демонстрирани по 2D плана на обекта. Разпределението на интериорния проект показва относително как ще са разпределени мебелите в пространството, както и общата функционалност на помещенията.

Фаза II: Идеен проект

kak-proticha-rabotata-po-interioren-dizain

Втората фаза от интериорния дизайн е изготвянето на 3D визуализации, представянето им на възложителя и нанасяне на корекции, ако е необходимо. По време на представянето на проекта, дизайнерите демонстрират мостри на заложените материали, цветове и текстури.

kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
7. Разработка на 3D визуализации
Изготвяне на висококачествени 3D рендери на интериорния проект, след финализиране на заданието. В зависимост от площта, се изготвят различен брой визуализации на помещение. Възможно е дизайнът на стая да се представи за одобрение само с един или два рендера, но при по-големи или нестандартни помещения да се изискват повече ъгли на заснемане.
kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
8. Представяне на дизайна и коментари

Официално представяне на първоначалните визуализации на интериорния проект, обсъждане на заложените интериорни решения, както и необходимостта от потенциални корекции. Най-добре е тази стъпка да случи на живо, за да може се представят доводите на дизайнерите, както и детайлно да се обсъдят забележките на клиентите.

kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
9. Корекции по изготвения дизайн

След представяне на предложението за интериорен дизайн на обекта и обратна връзка от клиентите, е време за нанасяне на обсъдените корекции. Промените могат да бъдат от всякакво естество, започвайки от цветове, материали и мебели, до цялостна промяна в зонирането на интериорния проект, последвано от изготвяне на нови 3D визуализации.

kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
10. Представяне на нанесените корекции

Представяне на 3D визуализациите, след нанесени корекции, съобразени с коментарите на клиента и съпоставка с първоначално изготвените рендери по проекта. За да се придобие по-добра представа за нанесените по интериорния дизайн корекции, рендерите на променените помещения се кадрират от едно също място.

kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
11. Финализиране на визуализации
След приемане на корекциите по 3D визуализациите, идейната фаза на интериорния проект се счита за приключена и може да се пристъпи към изготвяне на чертежи за изпълнение. Възможно е нанасяне на допълнителни промени, срещу договорената в офертата цена, както и отхвърляне на корекциите и приемане на първоначалните дизайни.
kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
12. 3D обиколка на проект

Възможно е изготвянето на 3D обиколка на интериорния проект, даваща възможност на клиента да се „разходи“ из финалния вид на обекта. Рендерите на отделните помещения се кадрират, за да дават максимално много информация за разпределението им, но обиколката дава пълна представа за бъдещия вид на интериорния дизайн.

Кадър от 360 разходката на интериорен проект Emma.

Разгледайте примерни 3D обиколки на проекти тук:

Фаза III: Техническа част

kak-proticha-rabotata-po-interioren-dizain

Третата фаза от работата по интериорния проект е изготвянето на технически чертежи, необходими за изпълнение на проекта и заложените в него интериорни решения. Изготвя се и цялостна калкулация за реализация на проекта, включваща предвидените количества материали и заложените артикули.

kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
13. Разработка на планове за СМР

Изготвяне на подробни чертежи за строително монтажни работи, разрушаване и/или изграждане на стени, план ел. захранване, отопление и климатизация, планове за ВиК, ОВиК, софит, окачени тавани, подови настилки и стенни облицовки. Плановете в последствие се предават както разпечатани, така и на електронен носител.

kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
14. Специфични разгъвки на помещения
Изготвяне на детайлни чертежи за лепене на плочки, монтаж на мебели, санитария, оборудване и осветление, спрямо одобрените визуализации. Заложените в проектите плочки, мебели по размер и осветителни тела са напълно изпълними и могат да бъдат възпроизведени както от доверените на студиото подизпълнители, така и от външен доставчик.
kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
15. Чертежи на обзавеждане по поръчка

Изготвяне на подробни технически чертежи за изработка на заложените в проекта мебели, декоративни елементи и други интериорни решения по индивидуален дизайн. Тази стъпка включва и конкретизиране на заложените в интериорния дизайн врати, дограма, завеси, щори и корнизи.

kak-proticha-rabotata-po-edin-interioren-proekt
16. Количествено стойностна сметка
Заложените артикули и материали, предмет на дизайнерския подбор и необходими за изпълнение на проекта, се калкулират, съобразено с одобрените визуализации и чертежи. В количествената сметка се включват както суровите материали, така и готовите предложения.

Фаза IV: Оферти за реализация на проект

kak-proticha-rabotata-po-interioren-dizain
Четвъртата и финална част от интериорното проектиране е изготвяне на ценова оферта за изпълнение и неговата реализация, според одобрените визуализации и схеми. Всички заложени мебели, осветителни тела, аксесоари, интериорни промени и решения се ценообразуват и оферират към клиента. За по-лесно остойностяване на интериорния проект, различните артикули, материали и услуги се групират по пера, следвайки следната структура:
  • Готови предложения: Калкулация на заложените мебели, аксесоари и осветление.
  • Поръчкови предложения: Предоставяне оферта за изпълнение на мебели и интериорни решения, както и реализация на баните.
  • Строително-ремонтни дейности: Изготвяне оферта за извършване на грубите СРМ, като бутане и изграждане на стени.
  • Подови и стенни покрития: Калкулиране на необходимите количества подови настилки, бои, мазилки и тапети, по проект, заедно с цената на техния монтаж.
  • Електроуреди и осветление: Изготвяне на оферта за заложените ключове, контакти, осветителни тела, вградено осветление, цялостно окабеляване и електроуреди.
zalagane-na-vremeva-ramka-za-izpulnenie-na-interioren-proekt
Изготвяне на времева рамка
След приемане на офертите се изготвя конкретен план за реализация на интериорния проект, съобразен със заетостта на съответните партньори и подизпълнители, както и с техническите изисквания на заложените ремонтни дейности. Първоначално заложените крайни срокове са взети предвид, при изготвянето на интериорния проект и заложените в дизайна решения са съобразени със средния срок за тяхното изпълнение.
predavane-na-interioren-proekt
Предаване на интериорен проект

Окомплектоване на одобрените рендери от интериорния проект, заедно с всички свързани с тяхната реализация чертежи. Схемите подробно описват както конструкцията на мебелите по индивидуален дизайн, така и фини детайли, като подредба на плочки и стенни облицовки, разположение на вградени осветителни тела и аксесоари. Пълният набор документи се предава както дигитално, така и на физически носител.

Фаза V: Реализация на интериорен проект

kak-proticha-rabotata-po-interioren-dizain
Всеки интериорен проект има своите предизвикателства и индивидуални казуси за решаване. Стъпките при изпълнение зависят изцяло от проекта и заложените в него помени по интериорни разпределения, ВиК, окабеляване и структурни промени. Настоящото състояние се взема предвид още на ниво предложения и възможността за прекрояване и необходими корекции по обекта се обсъждат през целия период на проектиране. Интериорното студио предлага услугата „Управление на проекти“ за цялостната реализация на проекта, с което се поема проследяването на качественото изпълнение на всички предвидени процеси.

Полезни връзки: