Примерно предаване на проект

Примерно предаване на проект

Ние от Esteta Design разглеждаме всеки интериорен проект като уникален казус, за чието изпълнение разработваме детайлна дизайн книга. Книгата включва всички чертежи, планове, разгъвки и пояснения за реализацията на проекта и се изготвя независимо от това, дали проектът се изпълнява от нас или от подизпълнител. Разгледайте примерна проектурната книга долу:

Пълното представяне на използвания в примера проект можете да разгледате тук: Интериорен проект Crown