Ние от Esteta Design разглеждаме всеки интериорен проект като уникален казус, за чието изпълнение разработваме детайлна дизайн книга. Книгата включва всички чертежи, планове, разгъвки и пояснения за реализацията на проекта и се изготвя независимо от това, дали проектът се изпълнява от нас или от подизпълнител. Разгледайте примерна проектурната книга долу:

Пълното представяне на използвания в примера проект можете да разгледате тук: Интериорен проект Crown