Проект на офис сграда Rivera

В офис сграда Rivera се помещава цялата администрация на голямо производствено предприятие. Проектът включва отворена офисна част, заседателни зали, директорки кабинети и представително фоайе.

Директорски кабинет 1

Главният кабинет предвижда две отделни зони за посетители: директно на директорското бюро за работни срещи или на изнесен встрани диван за неформални визити. Помещението максимално се възползва от естествената светлина, осланяйки се на изцяло остъклените фасади на сградата.