В Esteta Design ние разбираме, че всеки интериорен проект е уникален и може да изисква различни етапи и стъпки за изпълнение. Затова се придържаме към индивидуален подход към всеки един проект, който разглеждаме самостоятелно и изготвяме персонализирано предложение за неговата реализация.

Нашата работа винаги е насочена към удовлетворяването на конкретните нужди и желания на нашите клиенти, като внимателно обсъждаме всяка една детайлна идея и изискване за проекта.

При работа с Esteta Design можете да бъдете сигурни, че ще получите индивидуален и професионален подход, който ще гарантира успешната реализация на Вашия интериорен проект.

Работата по интериорните проекти винаги протича по различен начин и може както да не включва всички описани етапи, така и да изисква добавянето на нови стъпки, необходими само за Вашия проект.

Фаза 1: Предпроектно проучване

fazi-na-interiorni-proekti-01
 • Опознавателна среща

  Първоначална среща, на която се уточняват основните аспекти на проекта, като настоящо състояние, времева рамка, площ, включени помещения и други.
 • Изготвяне на задание

  Описание на параметрите на проекта, включени услуги и разработки, както и детайлно рамкиране на заданието.
 • Проучване на параметри

  Предварително проучване на подадените от клиента референции и архитектурни чертежи, подбор на сходни стилове и решения, както и задаване на бюджет за цялостна реализация на проекта.
 • Архитектурно заснемане на обекта

  Заснемане на настоящото състояние на обекта и снемане на размери. Ако няма възможност за заснемане, идейната фаза се извършва по чертежи, предоставени от клиента.
 • Разработка на нови разпределения

  Ако заданието го изисква, функционалното зониране на обекта може изцяло да бъде преработено, с нанасяне необходимите корекции по архитектурния план.
 • Одобрение на разпределение и визия

  Представяне на първоначалните предложения за ново разпределение, стилово оформление и възможностите за развитие на площите, демонстрирани по 2D плана на обекта.

Фаза II: Идеен проект

След като обсъдим детайлите на Вашия проект, следващата фаза от работата на Esteta Design е изготвянето на 3D визуализации. Това ни позволява да представим нашите клиенти с точни и реалистични изображения на техния бъдещ интериорен дизайн.

След като завършим визуализациите, представяме ги на нашите клиенти, за да получим тяхното мнение и коментари. Ако са необходими корекции или допълнения, ние работим близо с нашите клиенти, за да гарантираме, че проектът отговаря на техните изисквания и очаквания.

 • Разработка на 3D визуализации

  Изготвяне на висококачествени 3D рендери на проекта, след финализиране на заданието. В зависимост от площта, се изготвят различен брой визуализации на помещение.
 • Представяне на дизайна и коментари

  Официално представяне на първоначалните визуализации на интериорния проект и обсъждане с възложителя на заложените интериорни решения и необходимостта от потенциални корекции.
 • Корекции по изготвения дизайн

  Нанасяне на обсъдените корекции по цветове, материали, разпределение и мебели в интериорния проект, последвано от изготвяне на нови 3D визуализации.
 • Представяне на нанесените корекции

  Обсъждане на 3D визуализациите, след нанесени корекции, съобразени с коментарите на възложителя и съпоставка с първоначално изготвените рендери по проекта.
 • Финализиране на визуализации

  След приемане на корекциите по 3D визуализациите, идейната фаза на проекта се счита за приключена и може да се пристъпи към изготвяне на чертежи за изпълнение.
 • 3D обиколка на проект

  Възможно е изготвянето на 3D обиколка на проект, даваща възможност на възложителя да се „разходи“ из завършения обект.

Фаза III: Техническа част

Третата фаза от работата на Esteta Design включва изготвянето на технически чертежи, които са необходими за изпълнението на проекта и заложените в него интериорни решения. На тази стъпка, нашият екип работи внимателно, за да гарантира, че всички технически аспекти на проекта са изготвени коректно и детайлно.

Техническите чертежи, които изготвяме, включват информация за материали, размери и местоположение на всички елементи, необходими за изпълнението на проекта. Това дава на нашите клиенти ясна представа за това как ще изглежда проектът и как ще бъде реализиран.

Освен техническите чертежи, на тази фаза ние изготвяме и цялостна калкулация за изпълнението на проекта. Това включва информация за разходите на всички елементи и услуги, свързани с реализацията на проекта.

fazi-na-interioren-dizain
 • Разработка на планове за СМР

  Изготвяне на подробни чертежи за строително монтажни работи, разрушаване и/или изграждане на стени, план ел. захранване, отопление и климатизация, планове за ВиК, ОВиК, софит, окачени тавани, подови настилки и стенни облицовки.
 • Специфични разгъвки на помещения

  Изготвяне на детайлни чертежи за лепене на плочки, монтаж на мебели, санитария, оборудване, аксесоари и осветление, спрямо одобрените визуализации.
 • Чертежи на обзавеждане по поръчка

  Изготвяне на подробни технически чертежи за изработка на заложените в проекта мебели и други интериорни решения по индивидуален дизайн. Конкретизиране на заложените врати, завеси, щори и корнизи.
 • Количествено стойностна сметка

  Заложените артикули и материали, предмет на дизайнерски подбор и необходими за изпълнение на проекта, се калкулират, съобразено с одобрените визуализации и чертежи.
 • Разработка на нови разпределения

  Ако заданието го изисква, функционалното зониране на обекта може изцяло да бъде преработено, с нанасяне необходимите корекции по архитектурния план.

Фаза IV: Оферти за реализация на проект

След като са изготвени техническите чертежи и калкулацията за проекта, екипът на Esteta Design изготвя ценова оферта за изпълнение на проекта, която отразява одобрените визуализации и схеми. Тази финална стъпка е от решаващо значение за успешната реализация на проекта и е свързана с осигуряването на необходимите материали и ресурси за изграждане на желаното интериорно решение.

 • Оферта за готови предложения

  Калкулация на заложените предложения мебели, аксесоари и осветление.
 • Оферта за поръчкови предложения

  Предоставяне оферта за изпълнение на мебели и интериорни решения по индивидуален проект, както и изпълнение на заложените баните.
 • Оферта за строително-ремонтни дейности

  Изготвяне оферта за извършване на грубите СРМ, като бутане и изграждане на стени.
 • Оферта за подови и стенни покрития

  Калкулиране на необходимите количества подови настилки, бои, мазилки и тапети, по проект, заедно с цената на техния монтаж.
 • Оферта за електроуреди и осветление

  Изготвяне на оферта за заложените ключове, контакти, осветителни тела и електроуреди.
 • Изготвяне на времева рамка

  След приемане на офертите се изготвя план за реализация на проекта, съобразен със заетостта на съответните партньори и подизпълнители, както и с техническите изисквания на заложените ремонтни дейности.