Работен процес

РАБОТЕН ПРОЦЕС

Работата по интериорните проекти винаги протича по различен начин и може както да не включва всички описани етапи, така и да изисква добавянето на нови стъпки, необходими само за Вашия проект. Екипът на Esteta Design разглежда всеки проект самостоятелно и подхожда по строго индивидуално към неговите изготвяне и реализация.

Фаза 1: Предпроектно проучване

fazi-na-interiorni-proekti-01
Първата фаза от работата по интериорния проект е точно формулиране на заданието, преди да се пристъпи към изготвяне на 3D визуализации.
Опознавателна среща
Първоначална среща, на която се уточняват основните аспекти на проекта, като настоящо състояние, времева рамка, площ, включени помещения и други.
Изготвяне на задание
Описание на параметрите на проекта, включени услуги и разработки, както и детайлно рамкиране на заданието.
Проучване на параметри
Предварително проучване на подадените от клиента референции и архитектурни чертежи, подбор на сходни стилове и решения, както и задаване на бюджет за цялостна реализация на проекта.
Архитектурно заснемане на обекта
Заснемане на настоящото състояние на обекта и снемане на размери. Ако няма възможност за заснемане, идейната фаза се извършва по чертежи, предоставени от клиента.
Разработка на нови разпределения
Ако заданието го изисква, функционалното зониране на обекта може изцяло да бъде преработено, с нанасяне необходимите корекции по архитектурния план.
Одобрение на разпределение и визия
Представяне на първоначалните предложения за ново разпределение, стилово оформление и възможностите за развитие на площите, демонстрирани по 2D плана на обекта.

Фаза II: Идеен проект

Втората фаза от работата е изготвянето на 3D визуализации, представянето им на възложителя и нанасяне на корекции, ако е необходимо.
Разработка на 3D визуализации
Изготвяне на висококачествени 3D рендери на проекта, след финализиране на заданието. В зависимост от площта, се изготвят различен брой визуализации на помещение.
Представяне на дизайна и коментари
Официално представяне на първоначалните визуализации на интериорния проект и обсъждане с възложителя на заложените интериорни решения и необходимостта от потенциални корекции.
Корекции по изготвения дизайн
Нанасяне на обсъдените корекции по цветове, материали, разпределение и мебели в интериорния проект, последвано от изготвяне на нови 3D визуализации.
Представяне на нанесените корекции
Обсъждане на 3D визуализациите, след нанесени корекции, съобразени с коментарите на възложителя и съпоставка с първоначално изготвените рендери по проекта.
Финализиране на визуализации
След приемане на корекциите по 3D визуализациите, идейната фаза на проекта се счита за приключена и може да се пристъпи към изготвяне на чертежи за изпълнение.
3D обиколка на проект
Възможно е изготвянето на 3D обиколка на проект, даваща възможност на възложителя да се „разходи“ из завършения обект.

Фаза III: Техническа част

fazi-na-interioren-dizain

Третата фаза от работата е изготвянето на технически чертежи, необходими за изпълнение на проекта и заложените в него интериорни решения. Изготвя се и цялостна калкулация за изпълнение на проекта.

Разработка на планове за СМР
Изготвяне на подробни чертежи за строително монтажни работи, разрушаване и/или изграждане на стени, план ел. захранване, отопление и климатизация, планове за ВиК, ОВиК, софит, окачени тавани, подови настилки и стенни облицовки.
Специфични разгъвки на помещения
Изготвяне на детайлни чертежи за лепене на плочки, монтаж на мебели, санитария, оборудване, аксесоари и осветление, спрямо одобрените визуализации.
Чертежи на обзавеждане по поръчка
Изготвяне на подробни технически чертежи за изработка на заложените в проекта мебели и други интериорни решения по индивидуален дизайн. Конкретизиране на заложените врати, завеси, щори и корнизи.
Количествено стойностна сметка
Заложените артикули и материали, предмет на дизайнерски подбор и необходими за изпълнение на проекта, се калкулират, съобразено с одобрените визуализации и чертежи.

Фаза IV: Оферти за реализация на проект

Четвъртата и финална част от интериорното проектиране е изготвяне на ценова оферта за изпълнение и неговата реализация, според одобрените визуализации и схеми.
Оферта за готови предложения
Калкулация на заложените предложения мебели, аксесоари и осветление.
Оферта за поръчкови предложения
Предоставяне оферта за изпълнение на мебели и интериорни решения по индивидуален проект, както и изпълнение на заложените баните.
Оферта за строително-ремонтни дейности
Изготвяне оферта за извършване на грубите СРМ, като бутане и изграждане на стени.
Оферта за подови и стенни покрития
Калкулиране на необходимите количества подови настилки, бои, мазилки и тапети, по проект, заедно с цената на техния монтаж.
Оферта за електроуреди и осветление
Изготвяне на оферта за заложените ключове, контакти, осветителни тела и електроуреди.
Изготвяне на времева рамка
След приемане на офертите се изготвя план за реализация на проекта, съобразен със заетостта на съответните партньори и подизпълнители, както и с техническите изисквания на заложените ремонтни дейности.