Контролът над изпълнението и контролирането на интериорни проекти е сложна и отговорна задача, която Esteta Design с готовност ще поеме, за да може свободно да разполагате с времето си. Доверете се на екипът ни от опитни професионалисти за следене и мениджмънт на Вашия интриорен проект.

upravlenie-na-proekti-ot-interiornoto-studio

 

Освен цялостното планиране ще изготвим график за изпълнение, можем да помогнем в избора на подизпълнители и доставчици. На обекта винаги, при нужда, ще има наш представител, който да контролира и координира различните дейности, да организира и следи доставките по реализация на проекта.