Управление на проекти

Управление на изпълнение на интериорен проект

Контролът над изпълнението и контролирането на интериорни проекти е сложна и отговорна задача, която Esteta Design с готовност ще поеме, за да може свободно да разполагате с времето си. Доверете се на екипът ни от опитни професионалисти за следене и мениджмънт на Вашия интриорен проект.

Управление на проекти

персонална
оферта
Стойността на услугата се калкулира персонално
Предлага се само като допълнение към план Design & Technical.
Изготвяне на график за работа
Планиране според сроковете за доставки
Контрол по качеството на материалите
Следене спазването на насоките по проекта
Координиране работата на отделните групи
Спазване изискванията за безопасност
Част от проекта
Пояснение
Електрическа инсталация
Координиране на изпълнението на електрическа инсталация, спрямо стандартите и изискванията за безопасност.
ВиК инсталация
Координиране и следене за качеството на изпълнение на ВиК инсталация и вложените материали.
Окачен таван
Координиране на изграждане и изпълнение на окачен таван, съобразно всички изисквания за безопасност.
Подови настилки
Координиране на доставка и полагане на подови настилки, посочени в интериорния проект.
Стенни облицовки
Координиране на доставка и монтаж на стенни облицовки, посочени в интериорния проект.
Осветителни тела
Координиране на доставка и монтаж на осветителни тела, посочени в интериорния проект.
Санитария
Координиране на доставка и монтаж на санитария, заложена в интериорния проект.
Мека мебел
Координиране на доставка и монтаж на мека мебел, заложена в интериорния проект.
Поръчкови мебели
Координиране на доставка и монтаж на мебели по пръчка, заложени в интериорния проект.
Кухненско обзавеждане
Координиране на доставка и монтаж на кухненско обзавеждане и планирани електроуреди.
Аксесоари по поръчка
Съдействие при дизайн, изработка и монтаж на аксесоари по индивидуален дизайн.
upravlenie-na-proekti-ot-interiornoto-studio

 

Освен цялостното планиране ще изготвим график за изпълнение, можем да помогнем в избора на подизпълнители и доставчици. На обекта винаги, при нужда, ще има наш представител, който да контролира и координира различните дейности, да организира и следи доставките по реализация на проекта.