managment_interior_design

Красивата визия, хубавия проект и добрите намерения не са достатъчни за  успешен финален резултат. Успешното завършване на даден проект за интериорен дизайн зависи от много фактори, хора и условия.

Често този процес е несъвместим със стандартните работно и свободното време на семейството. Дизайнерите от Esteta предлагат да се заемат с тази нелека задача вместо вас. Разполагаме с необходимите познания, опит и мотивация да завършим Вашия интериорен проект.

Освен цялостното планиране ще изготвим график за изпълнение, можем да помогнем в избора на подизпълнители и доставчици. На обекта винаги ще има наш представител, който да контролира и координира различните дейности, да организира и следи доставките по реализация на проекта.