Управление на проекти

Управление на проекти

Красивата визия, хубавия проект и добрите намерения не са достатъчни за  успешен финален резултат. Успешното завършване на даден проект за интериорен дизайн зависи от много фактори, хора и условия.

Често този процес е несъвместим със стандартните работно и свободното време на семейството. Дизайнерите от Esteta предлагат да се заемат с тази нелека задача вместо вас. Разполагаме с необходимите познания, опит и мотивация да завършим Вашия интериорен проект.

Освен цялостното планиране ще изготвим график за изпълнение, можем да помогнем в избора на подизпълнители и доставчици. На обекта винаги ще има наш представител, който да контролира и координира различните дейности, да организира и следи доставките по реализация на проекта.

Изготвяне план график за изпълнение на проекта:
Съобразяване сроковете на изпълнение с продължителността на отделните строителни и довършитени дейности
Помощ при избор на изпълнители:
Изборът на коректна фирма изпълнител е критичен момент, пряко от който зависи крайният резултат
Координация на доставките на обекта:
Навременното осъществяване на доставките е ключово за спазване на сроковете по проекта
Следене за спазване на общия времеви план:
Задълбоченото разбиране на работния процес позволява разместване в графика, ако дадена задача ли доставка бива забавена непредвидено
Контрол по качеството на изпълнението:
Просто изпълняването на дадена задача не е достатъчно, тя трябва да се изпълни по точно заложения в плана начин, за да отговаря на очаквания краен резултат
Финализиране и предаване на проекта:
Приключване на работата по обекта, инспектиране на крайния резултат и предаване на клиента
paketi-za-dizajn
Пакети интериорен дизайн

За улеснение, комбинацииите от видовете услуги за интериорно проектиране са раздели в три основни пакета.

dopulnitelni uslugi
Допълнителни услуги

Кратък списък с допълнителни интериорни услуги, които не са включени в плановете за интериорно проектиране.

upravlenie-na-proekti
Управление на проекти

Управлението на интериорни проекти е сложна и отговорна задача, която Esteta Design с готовност ще поеме.